2019. március 25.
Szakmai kapcsolatok
A szakmai területen lévő kapcsolatainkat két részre osztanám: stúdiótechnikai szakmai kapcsolat illetve televíziós szakmai kapcsolat.

Stúdiótechnikai szakmai kapcsolat:

- Studiotech Hungary, Sony Hungária, Videopart Panasonic, Photonews Hungary, Agria Mozi

- Városi Televízió Eger, Agria TV Bt., Gyöngyösi VTV, Zemplén TV, A HTOE tagjai stb.

- Artisjus, MahaszTelevíziós szakmai kapcsolat:
- A Líceum Televíziót 2010-ben a tagjai közé vette a Helyi Televíziók Országos Egyesülete. Ez egy nagyon fontos lépés volt a televízió életében, hiszen egy olyan egyesület tagjai ismerték el a televíziót, annak működését, struktúráját, melynek vezetői több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek.
A HTOE CÉLJAI, FELADATAI
- A Helyi Televíziók Országos Egyesülete alapvető céljai közé tartozik, hogy a már működő és az újonnan alakult tagtelevíziók munkáját támogassa szakmai, jogi és gazdálkodási szempontból. Jogi és gazdasági tanácsadók segítik útmutatásaikkal, javaslataikkal a tagokat, amikor arra igényt tartanak. Segítenek a hatóságokkal, mindenekelőtt az NMHH-val kapcsolatos konfliktusok feloldásában.
- A HTOE egyébként is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legharmonikusabb viszonyt alakítsa ki a tagtelevíziók és az NMHH között. Az évenként kétszer is - mindig más-más településen - megrendezésre kerülő Helyi Televíziók Országos Találkozóján az összejövetel aktuális témája mellett mindig külön fórumlehetőséget kapnak az NMHH képviselői, akik a helyszínen válaszolnak a helyi televíziók képviselőinek kérdéseire. Gyakorlati haszna ezeknek a fórumoknak, hogy az NMHH egyre inkább odafigyel a helyi televíziók speciális helyzetére, s kikéri a HTOE vezetőségének véleményét a tagtelevíziókat érintő kérdésekről. Ígéretük szerint ez a jövőben is mindig így lesz majd, ami azért lényeges, mert a helyi televíziósokon kívül senki sem ismeri igazán azokat a különleges körülményeket, amelyek a működésüket végigkísérik, s ezek ismerete nélkül még egy pályázatot sem lehet úgy kiírni, hogy az a helyi televíziózás javát szolgálja.
- A HTOE másik rendkívül fontos célja az országos és térségi szakmai továbbképzések, szervezése, lebonyolítása. A magas színvonalú továbbképzések elengedhetetlenül fontosak, hiszen a helyi televíziózás szakmai fejlesztése-fejlődése nélkül az országos televíziózás sem fejlődik. Helyi szinten tanulják meg a szakmai alapjait azok a szerkesztők, riporterek, operatőrök, vágók, stb, akik később az országos csatornák valamelyikénél akár a legnagyobbak közé emelkednek.
- Szintén alapvető feladata a helyi televíziókat érintő jogszabályok létrehozásában és végrehajtásában való közreműködés, a tagtelevíziók érdekeinek képviselete. Aktuális kérdés jelenleg a módosításra váró médiatörvény kidolgozásában való részvétel. Történelmi esélye a helyi televíziózásnak, hogy beleszólhat az őt érintő cikkelyek tartalmának megállapításába, s nem a feje felett döntenek a sorsáról. A helyi televíziósok helyett nagy valószínűséggel senki sem fogja megmutatni a kodifikátoroknak a változtatások helyét és mibenlétét, ezért maguknak kell elérni, hogy úgy változzon a törvény, ahogy a helyi televíziózás fennmaradásása érdekében változnia kell.
- Az önkormányzati tulajdonú televíziók esetében a működés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatokkal, mint tulajdonosokkal való együttműködés megteremtése. A HTOE vezetőségi szinten képviseli magát a tulajdonos és a televízió közötti tárgyalásokon, melynek során együtt dolgozzák ki az együttműködés alapjait.
- A Helyi Televíziók Országos Egyesülete részt vesz országos reklám-,PR- és TCR-kampányok lebonyolításában, együttműködik más szakmai szervezetekkel, ügynökségekkel, intézményekkel. Tevékenysége immár igen szerteágazó, de legfőbb célja ugyanaz maradt: megteremteni és erősíteni a helyi televíziós öntudatot, összefogni és egységében szakmailag, gazdaságilag erőssé, a médiapiacon pedig jól eladhatóvá tenni a helyi televíziókat. Elérni, hogy hivatkozási ponttá váljanak nem csak a településükön, hanem országszerte is.
Országos televíziós szakmai kapcsolat ezen felül az RTL Kábeltelevízióval megkötött keretszerződés, melynek keretein belül félévenként 15 hallgató külső szakmai gyakorlatát tudják vállalni. Ilyen keretszerződése rajtunk kívül a BKF nek van még. Ez a kapcsolat pillanatnyilag nem kihasznált.A területen meglévő szakmai kapcsolatok bővítése
A bővítést a külső szakmai gyakorlatok képzőhelyeinek feltérképezésében és partnerkapcsolatok kialakításában képzeljük el:
- Más felsőoktatási intézményekkel való kapcsolat felvétele
filmműhelyek, szakmai kapcsolatok
- Külső szakmai gyakorlati képzőhelyek, kapcsolatok bővítése

- Külföldi kapcsolatok erősítése – külföldi felsőoktatási intézmények médiaszakjaival együttműködések kialakítása
- Helyi médiumokkal további szakmai kapcsolatok erősítése

 

Galéria